Me Kehosepällä arvostamme suuresti asiakkaittemme yksityisyyttä ja tietosuojaa. Tältä sivulta löydät linkit Kehosepän tietosuoja- ja rekisteriselosteisiin.

Lyhyesti sanottuna tietosuojaselosteemme perustana on vaitolovelvollisuuden periaate johon olemme työssämme sitoutuneet: ”Palvelujen tuottajan palveluksessa olevat sekä muut sen tehtäviä suorittavat tai sen tiloissa työskentelevät eivät saa luvatta ilmaista mitä he asemansa, tehtävänsä tai työnsä vuoksi ovat saaneet tietää toisen terveydentilasta, sairaudesta tai vammaisuudesta taikka häneen kohdistuvista toimenpiteistä tai muista vastaavista seikoista. Vaitiolovelvollisuus säilyy palvelussuhteen tai tehtävän päättymisen jälkeen.”

Rekisteri ajanvarauksessa

Ajanvarauksissa (sähköisesti tai suullisesti) saatavien henkilötietoihin liittyvän Rekisteri- ja tietosuojaselosteen voit lukea tästä linkistä.

Joonas Lahtelan potilasasiakirjat

Joonas Lahtela on koulutettu hieroja ja näin ollen itsenäisesti ammattiaan harjoittava terveydenhuollon ammattihenkilö. Tämän vuoksi hänellä on velvollisuus pitää asiakkaistaan potilasasiakirjaa. Potilasasiakirjoihin liittyvän rekisteri- ja tietosuojaselosteen voit lukea tästä linkistä.

Create a website or blog at WordPress.com